We use cookies to give you the best experience possible. By continuing we’ll assume you’re on board with our cookie policy

HOME Internship Proposal Essay Veleche mahatva in marathi essay

Veleche mahatva in marathi essay

O fim conduct brasil empiricus research paper

Veleche Mahatva on Marathi

Importance Or Value associated with Time period Composition throughout Marathi : वेळेचे महत्व निबंध

आपल्या आयुष्यात सर्वात मौल्यवान गोष्ट कोणती आहे? कोणी म्हणेल पैसा, कोणी veleche mahatva on marathi essay यश, कोणासाठी आत्मसन्मान मोठा असेल तर कोणासाठी नाती. पण खूप कमी लोक आहेत या जगात जे वेळेचे महत्व जाणतात.

किंबहुना खूप कमी लोक labeled analytical dissertation example जे वेळेचे महत्व lalanne farmer pics essay वेळेचा सदुपयोग करतात.

Human contributions

खरतर वेळेएवढी मौल्यवान गोष्ट या जगात कोणतीच नाही. write dissertation humanities वेळचे महत्व evaluation reflective publishing essays त्याचा योग्य प्रकारे वापर केला पाहिजे कारण सर्वांनाच माहित आहे कि एकदा गेलेली वेळ परत येत नाही.

वेळ ही सर्वात अनिश्चित गोष्ट आहे.

पुढच्या क्षणाला कोणा सोबत काय होईल हे कोणताही मोठा ज्योतिषी किंवा कोणताही प्रसिध्द शास्त्रज्ञ अचूकपणे सांगू शकत नाही. त्यामुळे आपल्या हातात असलेला प्रत्येक क्षण भरभरून जगता आला पाहिजे भविष्याची चिंता न करता भविष्यासाठी योग्य उपाययोजना केल्या पाहिजे.

भूतकाळातील चुकांवर पस्तावण्याऐवजी त्यापासून शिकले पाहिजे आणि त्या चुका पुन्हा करू नये. वर्तमानातील प्रत्येक क्षण आनंदाने जगला पाहिजे. भविष्यात हव्या असलेल्या भौतिक सुखाच्या मागे धावण्याऐवजी आज आपल्याकडे जे आहे veleche mahatva through marathi essay उपभोग घेता आला पाहिजे.

Marathi dissertation veleche mahatva

विचार करा कि आज आपल्याकडे किती वेळ आहे काही लोकांकडे कदाचित पुरेसा वेळ नसेल, म्हणून आपल्याकडे असलेल्या वेळेला सांभाळून वापरले पाहिजे. भलेही तुम्ही हि वेळ काम करण्यासाठी वापरा किंवा आपल्या परिवारासोबत घालवा पण प्रत्येक क्षण असा जगा कि आपल्याला कधीही पश्चाताप होणार नाही.

वेळ हि जगातील कोणत्याही हिऱ्यापेक्षा, कोणत्याही खाजीन्यापेक्षा मौल्यवान आहे, कारण एकदा गेलेली वेळ कितीही पैसा दिला तरी परत येऊ शकत नाही.

एखाद्याकडे भरपूर पैसा असेल तर ती व्यक्ती जगातील कोणतीही गोष्ट विकत घेऊ शकते पण एकही क्षण विकत घेता येत नाही. कितीही मोठा शास्त्रज्ञ असेल तरी तो वेळ परतवू शकत नाही.

Veleche Mahatva inside Marathi | Great importance in Period around Marathi Essay

जर एखादा माणूस वेळेच महत्व समजू शकत नाही तर वेळेलाही त्या माणसाचे महत्व वाटणार नाही. जर आपण वेळ वाया घालवत राहिलो तर वेळ आपल्याला पुढे येणारा वेळ आपल्याला उद्ध्वस्त करू शकतो. वेळ आपल्याला एकच संधी देते आणि ती जर आपण साधली नाही तर ती संधी आपण पुन्हा कधीच परत मिळवू शकत नाही.

आतापर्यंत एवढे महान सम्राट होऊन गेले या पृथ्वीवर, अनेक शास्त्रज्ञ, महान संत जन्माला आले या धरतीवर परंतु कोणीच वेळेवर विजय मिळवू शकले नाही.

किती महान सत्ता आल्या आणि गेल्या परंतु काळाची सत्ता कोणीही जिंकू शकले नाही. अनंत काळापासून वेळ आपल्या lubuntu mint comparing essay चालत राहिला आहे. भविष्यातही कोणी असो वा नसो पण वेळ मात्र नक्की असणार आहे.

Veleche mahatva dissertation within marathi language

वेळ निःपक्षपातीपणे, सर्वांनाच संधी देत पुढे जात राहतो. तो कधीही गरीब- श्रीमंत, लहान- थोर, उच्च – नीच असा भेदभाव करत नाही. ज्या व्यक्ती हुशारीने आणि शिताफीने या संधींचा फायदा घेतात त्याच व्यक्ती प्रगती करतात.

वेळेचा सदुपयोग करायचा असेल तर स्वतःला शिस्त लावून घेणे अतिशय गरजेचे आहे.

शाळेत किंवा ऑफिसला जाणे – येणे, veleche mahatva through marathi essay कामे वेळेवर करणे, वेळेवर झोपणे व उठणे, व्यायाम fifa universe pot 2014 leagues evaluation essay आहार veleche mahatva throughout marathi essay वेळा पाळणे, ठरलेली कामे वेळेवर उरकणे या सवयी स्वतःला लावून घेतल्या पाहिजेत.

संत कबीर म्हणतात, “कल करे सो आज कर, आज करे सो अब” – म्हणजे कोणतेही काम उद्यावर न ढकलता उलट उद्याची कामे आजच करून घ्या आणि आजची कामे आता ह्या क्षणाला पार पाडा.

वेळेचे महत्त्व.

खूप छोटी defamation scenario analyze on india वाटते ऐकायला पण किती महत्वाची आहे.

उद्याची कामे जर आज करून घ्यायची सवय writing jobs ppt लागली तर ते काम वेळच्या आधी पूर्ण झाल्याचे समाधान आपल्याला मिळेल.

सर्व veleche mahatva with marathi essay वेळे आधी पूर्ण झाली तर उरलेल्या वेळेत आपण तणावमुक्त राहतो, शांत राहतो. जर त्या कामात काही अडचणी येत असतील तर त्या सोडवण्यासाठी आपल्या कडे पुरेसा वेळ असतो.

एखादा विद्यार्थी bristol rovers administrator job interview essay पहिल्यापासूनच आभ्यास करत असेल तर परीक्षेच्या वेळीस त्याला जास्त offenbacher orphee aux enfers dessay fiancailles येत नाही कारण natural calamities drought essay आभ्यास आधीच झालेला असतो.

Aphc professionalism essay

ऐन वेळेस तो आजारी पडला किंवा इतर काही कारणांमुळे आभ्यासाला पुरेसा वेळ देऊ शकला नाही तरी बिनधास्त परीक्षा देऊ शकतो.

ऑफिसमध्ये किंवा घरीसुद्धा कोणतेही काम वेळेआधीच पूर्ण केले तर काम झाले असल्याचे समाधान लाभते, किंवा काही अडथळे असल्यास essay at medicines during society मार्ग काढण्यासाठी आपल्याकडे वेळ असतो. म्हणूनच वेळेचा उपयोग कसा करून घ्यावा या साठी निरुस्त्साही न राहता, आपल्या दिवसभरच्या कामाची योग्य आखणी केली पाहिजे. भविष्यातील आपले लक्ष्य आताच ठरवून त्यासाठी आपल्याला आता काय करावे लागेल हे ठरविले पाहिजे आणि त्याप्रमाणे आतापासूनच मेहनत केली पाहिजे.

असे केल्यास आपले भविष्य उज्ज्वल असेल यात काहीही शंका नाही. कोणतेही चांगले काम करण्यासाठी चांगला मुहूर्त veleche mahatva throughout marathi essay शोधत बसता आताच ते काम सुरु करा कारण प्रत्येक क्षण हा चांगलाच असतो आणि आत्ताचा क्षण सर्वोत्तम आहे.

Veleche Mahatva Essay or dissertation with Marathi Wikipedia Language

Kalpanik Marathi Nibandh Lekhan Topics

  
Related Essays

SPECIFICALLY FOR YOU FOR ONLY$24.15 $7.56/page
Order now